20211019 141239Konferencja Biotechnologia w rozrodzie koni odbyła się w dniach 15-16.10.2021r.

Konferencja przeznaczona była dla lekarzy weterynarii, hodowców koni, techników weterynarii oraz dla całego środowiska hippicznego. Miała na celu zapoznanie z nowymi technikami biotechnologicznymi możliwymi do zastosowania w rozrodzie koni, korzyściami hodowlanymi i finansowymi, jakie mogą przynosić nowe technologie oraz ich ograniczeniami.

 

2 dnia odbyły się warsztaty z OPU Ovum Pick Up (przyżyciowego pobierania oocytów z jajników klaczy) pod okiem instruktora Roberto Sanchez DVM.

Podczas konferencji uczestnicy mogli obejrzeć również pokaz hodowlany rodziny klaczy Odra. Zaprezentowane zostało 5 klaczy:

Regencja (Bank- Reginka po Butanol),
Rebeka (Nomen- Reginka po Butanol),
Rebelia (Hutor- Regencja po Bank),
Rukola (Drab- Regencja po Bank),
Rawenna (Lokan- Regencja po Bank)